نویسنده = آسیه صابر نژاد
کاربرد بیوسورفکتانت‌ها در نگهداری مواد غذایی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 46-56

10.30495/qafj.2022.1948834.1018

علی صالحی نسب؛ آسیه صابر نژاد؛ مهدی حسن شاهیان