نویسنده = بهروز شجاعی سعدی
تأثیر ضد شیگلایی ترکیب کورکومین زردچوبه

دوره 1، شماره 4، خرداد 1401، صفحه 64-73

10.30495/qafj.2022.1956439.1027

نگین سادات میرعشقی؛ زهره جعفری؛ بهروز شجاعی سعدی