تأثیر استفاده ازیک سامانه آب مغناطیس خورشیدی بر افزایش جوانه زنی برخی بذور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی کشاورزی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی برق، واحد کهنوج، دانشگاه آزاد اسلامی،کهنوج، ایران

چکیده

در این پژوهش تأثیر میدان مغناطیسی یک سامانه مغناطیسی بر درصد جوانه­زنی بذر مورد مطالعه قرار گرفت. دستگاه از اجزایی شامل، مخزن بذر، سازه دستگاه، پنل خورشیدی 50 وات، بورد الکترونیکی میدان­ساز مغناطیسی با دقت تغییر شدت میدان تا 1/0 تسلا، بورد هوشمند الکترونیکی کنترل شارژ، باتری 14 آمپر، لوله دو اینچ ورودی و خروجی تشکیل شده است. برای کنترل­پذیری میدان مغناطیسی از دو جفت سیم­پیچ که به دور لوله عبوری پیچیده شده است، استفاده می‏شود. با نصب یک بورد الکترونیکی هوشمند کنترل شارژ باتری انجام می‏شود. جریان از منبع تغذیه DC به سیم­پیچ­ها منجر به تولید شدت میدان مغناطیسی بدون نوسان خواهد شد. درصد جوانه­زنی بذرها قبل و بعد از ایجاد میدان مغناطیسی و تولید آب مغناطیس تعیین و با هم مقایسه شد. آزمایش جوانه­زنی نشان داد که آب حاصل از میدان مغناطیسی تأثیر معنی­داری بر افزایش جوانه­زنی بذرهای گندم، کلزا، یونجه، گوجه‏فرنگی و کاهو ندارد. اما تفاوت معنی­داری بین درصد جوانه­زنی خیار و کدو در نمونه جداشده و نمونه اولیه مشاهده شد، به نحوی که درصد جوانه­زنی این بذرها به ترتیب 26 و 64/20 درصد نسبت به بذرهای اولیه افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها