راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقاله مجله کیفیت و ماندگاری تولیدات کشاورزی و مواد غذایی

ضمن تشکر از انتخاب فصلنامه کیفیت و ماندگاری تولیدات کشاورزی و مواد غذایی  برای انتشار دستاوردهای علمی و نتایج تحقیقات خود ، اعلام می دارد رعایت شیوه نامه نگارش مقاله امری ضروری است.

 مقالاتی مورد بررسی قرار می گیرند که نویسنده مسئول فرم تعهد نامه نویسندگان را که به امضای کلیه نویسندگان رسیده است، هنگام ثبت مقاله، ارسال نماید. مسئولیت صحت امضا تمام نویسندگان با نویسنده مسئول می‌باشد. این فرم پس از تکمیل به امضای نویسندگان رسیده و به عنوان فایل مکمل بارگذاری شود.

- مقاله مستند به نتایج پژوهش های نویسنده/نویسندگان بوده و مسئولیت صحت مطالب ارایه شده در مقاله به عهده نویسندگان است. 

- مقاله قبلاً یا به طور همزمان (تا اعلام نظر نهایی این مجله) به مجله‌ی داخلی یا خارجی دیگری جهت چاپ ارسال نشده باشد. چاپ خلاصه مقالات ارایه شده در کنگره ها، همایش ها، سمینارهای داخلی و خارجی این محدودیت را ندارد.

-تمام صفحه های مقاله دارای شماره باشد و با احتساب جدول ها و شکل ها و منابع، حداکثر در 7500 کلمه تنظیم شده باشد.

-  هیأت تحریریه در رد و ویرایش مقالات مجاز بوده و هرگونه تغییر در ترتیب نویسندگان و متن مقاله پس از پذیرش نهایی قابل قبول نخواهد بود. 

روش نگارش مقاله

برگ شناسه: شامل عنوان مقاله، عنوان کوتاه مقاله (حداکثر 40 کاراکتر)، نام، نام خانوادگی، مرتبه علمی و آدرس علمی نویسنده/نویسندگان به فارسی و انگلیسی باشد. همچنین پست الکترونیکی، شماره تماس و آدرس کامل پستی نویسنده مسئول در این صفحه آورده شود. برگ شناسه باید در فایل جداگانه‌ای (word) تهیه شده و هنگام ثبت نام به عنوان فایل مکمل بارگذاری گردد. همچنین منبع استخراج مقاله (پایان نامه دانشجویی، طرح تحقیقاتی و مانند آن) ذکر شود.

عنوان مقاله: حداکثر در 20 کلمه که معرف موضوع و هدف تحقیق باشد.

عنوان مقاله (bold ،B Nazanin 15pt؛ Times 15pt)

(دو خط فاصله با قلم B Nazanin 12pt)

نویسنده اول*1، نویسنده دوم2، ...(B Nazanin 12pt, bold)

1- عنوان (مرتبه علمی)، آدرس کوتاه شامل نام گروه، دانشگاه، شهر، کشور نویسنده اول (B Nazanin 11pt)

2- عنوان (مرتبه علمی)، آدرس کوتاه شامل نام گروه، دانشگاه، شهر، کشور نویسنده دوم (B Nazanin 11pt)

* نویسنده مسئول: آدرس پست الکترونیکی (Times New Roman 11pt)

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 12pt)

چکیده (B Nazanin 12pt, Bold)

تمامی مقالات پذیرفته شده جهت ارائه در مجله باید دارای یک چکیده فارسی و انگلیسی باشند که به صورت مستقل بیانگر موضوع، اهداف، روش تحقیق و دستاوردهای مقاله باشد. چکیده فارسی ابتدا و ترجمه انگلیسی آن در صفحه آخر مقاله قرار خواهد گرفت. چکیده نباید به عنوان یک مقدمه تلقی گردد و همچنین متن آن نباید در بخش­های دیگر مقاله تکرار شده باشد. چکیده باید در یک پاراگراف تنظیم شده و متشکل از 250 حداقل(150) کلمه باشد. حواشی چکیده مانند حواشی متن اصل مقاله می­باشد. نوع و اندازه قلم متن این بخش از نوع (10pt) می­باشد.

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 12pt)

واژه­های کلیدی: (B Nazanin 12pt, Bold) حداکثر 5 واژه که با کاما از هم جدا شده­اند (10pt).

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 12pt)

Abstract

Skarns are rocks dominated by calc-silicate minerals formed by replacement of carbonate lithologies either during regional metamorphism or by contact metasomatic processes related to igneous intrusions.

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 12pt)

Key words: Five words (Times new roman 10pt).

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 12pt)

1- مقدمه (B Nazanin 14pt, Bold)

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 12pt)

این راهنما جهت استفاده نویسندگان برای تنظیم اصل مقاله فارسی مطابق الگوی واحد این مجله ارایه شده است. رعایت این دستورالعمل برای همه نویسندگان اجباری است. برای نگارش مقاله فارسی ضروری است از نرم­افزار Word 2016  و یا ورژن بالاتر استفاده شود. متن مقاله به صورت دو ستونی و با حاشیه 30 میلیمتر از راست و 25 میلیمتر از چپ، بالا و پایین تهیه گردد. از فونت (B Nazanin 12pt) و فاصله خطوط single در تهیه متن اصلی مقاله استفاده گردد. در صورت استفاده از کلمات لاتین در متن از فونت (Times New Roman 12pt) به صورت مستقیم استفاده شود. عنوان اصلی هر بخش با فونت (B Nazanin 14pt, Bold) و زیر عنوان­ها با قلم (B Nazanin 14pt, Bold-Italic)  و با فاصله یک خط خالی از بخش قبلی و یک خط خالی از متن نوشته شود. اولین خط همه پاراگراف­ها 5 میلیمتر تو رفتگی داشته باشد. شماره صفحات در وسط و پائین صفحات درج شود.

در متن مقاله از نوشتن واژه‌های انگلیسی خودداری شود و از معادل فارسی این واژه ها استفاده شود. خود عبارت یا واژه انگلیسی در زیرنویس همان صفحه آورده شود. شماره زیرنویس ها در هر صفحه باید از عدد یک آغاز شود.

اسامی علمی موجودات زنده و نام ژن های  بکار رفته در متن و فهرست منابع باید به صورت ایتالیک نوشته شود.

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 12pt)

2- روش، بحث و بررسی (B Nazanin 14pt, Bold)

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 12pt)

مقالات ارسالی بایستی شامل بخش­های زیر باشد: عنوان، مشخصات نویسندگان، چکیده، واژه­های کلیدی، مقدمه، روش تحقیق، بحث و بررسی، نتیجه­گیری و منابع باشد. تعداد صفحات هر مقاله شامل متن، اشکال و جداول و سایر اجزاء حداکثر می­تواند 20 صفحه باشد.

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 12pt)

3- اشکال (B Nazanin 14pt, Bold)

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 12pt)

لازم است که تمام اشکال در متن مقاله و در نزدیکترین موقعیت به محل اولین بار ارجاع داده شده به شکل مربوطه، استفاده شود. تصاویر کاملا ترسیم شده باشند و با روش cmyk و فرمت JPEG و با DPI 300 ذخیره شده باشند. تصاویر اسکن شده مورد قبول نیست. تصاویر و جداول به گونه­ای ترسیم شوند که حروف و علایم استفاده شده در آن خوانا و قابل تفکیک باشند. اشکال و تصاویری که به صورت یک فایل در متن استفاده می­شود بایستی از حروف الفبای فارسی تبعیت نموده و در متن به ترتیب استفاده شود. تصاویر علاوه بر این که در متن استفاده می­شود، بایستی به صورت فایل مجزایی با فرمت  JPEG (با کیفیت 300 dpi) همرا با اصل مقاله، بصورت جداگانه در یک پوشه (Folder) به دبیرخانه مجله ارسال گردد. زیرنویس هر شکل بایستی با قلم (12pt) باشد. هر شکل بایستی همراه با زیرنویس از بالا و پایین بوسیله یک خط خالی (یک خط فاصله با قلم B Nazanin 12pt) از دیگر قسمت­های متن مقاله جدا شود. اشکال و زیرنویس آنها بایستی تراز وسط باشند.

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 12pt)

4- جداول (B Nazanin 14pt, Bold)

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 12pt)

 لازم است تمام جداول در متن مقاله و در نزدیکترین موقعیت به محل اولین بار ارجاع داده شده به جدول مربوطه، استفاده شود. اعداد، حروف و علایم استفاده شده در جداول باید خوانا و قابل تفکیک بوده و متن جدول با قلم (11pt) نوشته شوند. هر جدول دارای یک شماره ترتیبی مستقل است که حتما باید در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. عنوان هر جدول با قلم (12pt) در بالای آن نوشته می­شود. هر جدول بایستی همراه با عنوانش، از بالا و پایین بوسیله یک خط خالی (یک خط فاصله با قلم B Nazanin 12pt) از دیگر قسمت­های متن مقاله جدا شود. جداول و عنوان آنها بایستی تراز وسط باشند.

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 12pt)

5- نتیجه گیری (B Nazanin 14pt, Bold)

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 12pt)

در بخش خلاصه و نتیجه­گیری هر مقاله، نویسنده یا نویسندگان باید با ارائه توضیحات روشن فقط به جمع­بندی نتایج تحقیق ارائه شده بپردازند و از بیان کلیات و فرضیات که در بخش­های دیگر مقاله بیان شده­اند، اجتناب نمایند. این بخش در یک پاراگراف و نتایج بدون شماره­گذاری ارایه می­شوند.

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 12pt)

6- سپاسگزاری (B Nazanin 14pt, Bold)

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 12pt)

شایسته است نویسنده ( یا نویسندگان مقاله ) در بخش تقدیر و تشکر، نسبت به حمایت کنندگان علمی و مالی تحقیق و پژوهش انجام شده تقدیر و تشکر به عمل آورند.

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 12pt)

7- حمایت مالی: در این بخش ، نام حامیان مالی انجام تحقیق ذکر شود.

8- مراجع (B Nazanin 14pt, Bold)

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 12pt)

در این بخش فقط مراجعی ذکر شوند که آن مراجع در متن مقاله وجود داشته باشند. مراجع ذکر شده در متن باید بطور دقیق در قسمت مراجع آورده شوند. رفرنس دهی باید با استفاده از نرم افزار EndNote انجام گیرد. انتهایی هر مقاله به ارایه فهرست مراجع اختصاص داده می­شود. مراجع در متن:

  1. در خصوص رفرنس نویسی بدین صورت عمل شود که رفرنس ها بر اساس ظهور در متن شماره گذاری شوند یعنی اولین رفرنسی که استفاده می شود یک و الی اخر و در فهرست منابع نیز با شماره اورده شوند روش نگارش مقالات در این نشریه بر مبنای اصول نگارش در ونکور(Vancouver)، می‌باشد.
  2. فرمت مقالات کنفرانسی نیز مشابه مقاله کامل باشد.
  3. تمامی منابع فارسی باید به زبان انگلیسی برگردانده شده و در انتهای این نوع منابع عبارت [In Persian] درون کروشه ذکر گردد. همچنین اسامی تمامی نویسندگان باید نوشته شود. ذکر دوره و شماره مجلات الزامی است. نحوه نگارش انواع منابع مطابق با قوانین ونکور به شرح زیر می باشد:

الف) مقاله

نام خانوادگی نویسنده (فاصله ) حرف اول نام کوچک (نقطه) عنوان مقاله (نقطه) نام مجله (فاصله )سال انتشار (فاصله ) ماه (;) جلد یا دوره ی انتشار (شماره :) شماره صفحات.

Falleh H, Jemaa MB, Saada M, Ksouri R. Essential Oils: A Promising Eco-Friendly Food Preservative. Food Chemistry. 2020:125-132.

ب) کتاب: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان کتاب. شماره چاپ. محل یا شهر انتشار. نام ناشر; سال.

Mahon C, Lehman D. Textbook of Diagnostic Microbiology .6 th ed.Saunders.Elseviier; 2018.

ج) فصلی از یک کتاب: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان فصل. عنوان فصل. In : نام نویسنده یا نویسندگان اصلی کتاب. عنوان کتاب. شماره چاپ. محل یا شهر انتشار. نام ناشر; سال: شماره صفحات.

SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Large JH, Brenner BM, editors. Hypertension: Pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York. Raven Press; 1995: 465-478.

د) همایش: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان. سال انتشار. عنوان مقاله. نام همایش. تاریخ و محل برگزاری. شماره صفحه یا صفحات.

Sedrizadeh S, Kariminik A.2019. Synthesis and characterization of Ag nanoparticles by ultrasonic method and their antibacterial effects investigation on methicilin resistant Staphylococcus aureus isolates. Proceeding of the 20th International congress of Microbiology of Iran. 27-28 Sep, Kerman, Iran. 118.

9- چکیده انگلیسی (Abstract): چکیده مقاله به زبان انگلیسی، ترجمه محتوای چکیده فارسی مقاله بوده و شامل حداقل 250 کلمه باشد.  تاریخ‌های فارسی در متن چکیده انگلیسی به تاریخ‌های میلادی برگردانده شوند. چکیده انگلیسی نیز در یک پاراگراف نوشته شود. در انتهای چکیده انگلیسی واژه های کلیدی (Keywords) ذکر شود.

10- نحوه ارسال اصل مقاله (B Nazanin 12pt, Bold)

      کلیه مقالات ارسالی توسط داوران مجله ارزیابی خواهند شد. جهت تسهیل و تسریع فرایند داوری لازم است فایل مقاله، که مطابق این دستورالعمل تهیه شده است و با فرمت Word (فایل با پسوند doc) بایستی  در وب سایت مجله به آدرس  http://qafj.iauk.ac.ir ارسال شوند.