راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه مقاله

- ضمن تشکر از انتخاب فصلنامه کیفیت و ماندگاری تولیدات کشاورزی و مواد غذایی  برای انتشار دستاوردهای علمی و نتایج تحقیقات خود ، اعلام می دارد رعایت شیوه نامه نگارش مقاله امری ضروری است.

- مقالاتی مورد بررسی قرار می گیرند که نویسنده مسئول فرم تعهد نامه نویسندگان را که به امضای کلیه نویسندگان رسیده است، هنگام ثبت مقاله، ارسال نماید. مسئولیت صحت امضا تمام نویسندگان با نویسنده مسئول می‌باشد. این فرم پس از تکمیل به امضای نویسندگان رسیده و به عنوان فایل مکمل بارگذاری شود.

- مقاله مستند به نتایج پژوهش های نویسنده/نویسندگان بوده و مسئولیت صحت مطالب ارایه شده در مقاله به عهده نویسندگان است. 

- مقاله قبلاً یا به طور همزمان (تا اعلام نظر نهایی این مجله) به مجله‌ی داخلی یا خارجی دیگری جهت چاپ ارسال نشده باشد. چاپ خلاصه مقالات ارایه شده در کنگره ها، همایش ها، سمینارهای داخلی و خارجی این محدودیت را ندارد.

-تمام صفحه های مقاله دارای شماره باشد و با احتساب جدول ها و شکل ها و منابع، حداکثر در 7500 کلمه تنظیم شده باشد.

-  هیأت تحریریه در رد و ویرایش مقالات مجاز بوده و هرگونه تغییر در ترتیب نویسندگان و متن مقاله پس از پذیرش نهایی قابل قبول نخواهد بود. 

روش نگارش مقاله

- مقاله باید با قطع A4 و حاشیه 2/5 سانتی متر از هر طرف، در نرم افزار Word 2010 تهیه و به صورت تک ستونی با قلم B nazanin، فونت 14 (تیترها 14 و بولد). تایپ گردد. منابع و اصطلاحات انگلیسی با قلم Times New Roman و فونت 12 تنظیم گردد. 

- شماره صفحات در وسط و پائین صفحات درج شود.

- در متن مقاله از نوشتن واژه‌های انگلیسی خودداری شود و از معادل فارسی این واژه ها استفاده شود. خود عبارت یا واژه انگلیسی در زیرنویس همان صفحه آورده شود. شماره زیرنویس ها در هر صفحه باید از عدد یک آغاز شود.

- اسامی علمی موجودات زنده و نام ژن های  بکار رفته در متن و فهرست منابع باید به صورت ایتالیک نوشته شود.

  مشخصات و ترتیب بخش های مختلف مقاله:

برگ شناسه: شامل عنوان مقاله، عنوان کوتاه مقاله (حداکثر 40 کاراکتر)، نام، نام خانوادگی، مرتبه علمی و آدرس علمی نویسنده/نویسندگان به فارسی و انگلیسی باشد. همچنین پست الکترونیکی، شماره تماس و آدرس کامل پستی نویسنده مسئول در این صفحه آورده شود. برگ شناسه باید در فایل جداگانه‌ای (word) تهیه شده و هنگام ثبت نام به عنوان فایل مکمل بارگذاری گردد. همچنین منبع استخراج مقاله (پایان نامه دانشجویی، طرح تحقیقاتی و مانند آن) ذکر شود.

1- عنوان مقاله: حداکثر در 20 کلمه که معرف موضوع و هدف تحقیق باشد.

2- چکیده فارسی: فشرده گویایی از مقاله، حداکثر در  250 کلمه (حداقل در 150 کلمه) که حاوی بیان مسئله، هدف های پژوهش، مواد و روش کار و نتایج کلی پژوهش مقاله (پژوهش) باشد. تمام متن چکیده فارسی در یک پاراگراف نوشته شود.

3-  واژه های کلیدی: واژه های مهم فارسی پس از چکیده، بین 3 تا 5 کلمه به ترتیب اهمیت آورده شوند.

4- مقدمه: شامل تعریف مسأله، اهمیت و توجیه انجام پژوهش، مروری بر کارهای مستند گذشته و هدف تحقیق حاضر باشد.

5- مواد و روش ها: شامل زمان و مکان اجرای پژوهش، نمونه های مورد آزمون و ملاک انتخاب آنها، روش نمونه گیری، نحوه جمع آوری اطلاعات، ابزارهای اندازه گیری، طرح آزمایشی و روش آماری به کار گرفته شده در مطالعه می‌باشد. اگر این موارد از منابع دیگر اقتباس شده باشند، ذکر اصول کلی و مأخذ آنها کافی است.

6- یافته ها : حاوی ارایه‌ی نتایج حاصله و یافته های پژوهشی به روش های مختلف از قبیل نوشتاری، شکل و یا جدول می باشد. از تکرار نتایج به صورت چندگانه (شکل، جدول و غیره..) جداً خودداری شود. تمامی جدول ها و شکل ها در متن مقاله و در جای مناسب و مدنظر نویسنده/نویسندگان محترم آورده شود. از آوردن جدول ها و شکل ها در انتهای مقاله پرهیز شود. برای تنظیم جدول، شکل و معادله به صورت زیر عمل شود:

جدول : عنوان تمامی جدول ها در بالای جدول نوشته شود. عنوان جدول باید کامل باشد و بدون نیاز به متن مقاله، خود به تنهایی گویای کامل مطالب جدول باشد. برای تنظیم عنوان جدول، پس از ذکر کلمه "جدول" و شماره آن، خط تیره و بعد عنوان فارسی آورده شود.

  شکل:  تمامی نمودارها، شکل ها و عکس ها با فرمت JPEG یا TIFF با حداقل وضوح  dpi 300 تهیه شده و همگی با عنوان "شکل" در جای مناسب در متن فایل مقاله با فرمت word قرار داده شوند. عنوان شکل باید کامل باشد و بدون نیاز به متن مقاله، خود به تنهایی گویای کامل مطالب و داده های آن شکل باشد. عنوان فارسی در زیر شکل نوشته شود. در تنظیم عنوان شکل، بعد از کلمه  "شکل" و شماره آن، خط تیره و بعد عنوان فارسی نوشته شود. 

7- بحث و نتیجه گیری: در این بخش از تکرار مطالب نتایج خودداری شود و باید حاوی توضیحات علل نتایج حاصله و روابط بین آنها و بحث های لازم در تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده باشد. همچنین نتایج حاصل با تحقیقات قبلی مقایسه شود. همچنین پیشنهادات علمی و عملی مبتنی بر نتایج بدست آمده ارایه شده و نقاط قوت و ضعف مطالعه بیان شود. در جملات پایانی، نتیجه گیری نهایی و چشم انداز آینده در حد یک پاراگراف ، آورده شود.     

8- سپاس‌گزاری: در این بخش، حداکثر در چهار سطر از سازمان ها، تأمین کنندگان بودجه و امکانات و همچنین اشخاصی که در این تحقیق کمک کرده اند، سپاس‌گزاری شود.

9- حمایت مالی: در این بخش ، نام حامیان مالی انجام تحقیق ذکر شود.

10-  منابع: نحوه تنظیم منابع به جزئیات در ادامه مطلب توضیح داده شده است.

11- چکیده انگلیسی (Abstract): چکیده مقاله به زبان انگلیسی، ترجمه محتوای چکیده فارسی مقاله بوده و شاملحداقل 250 کلمهباشد.  تاریخ‌های فارسی در متن چکیده انگلیسی به تاریخ‌های میلادی برگردانده شوند. چکیده انگلیسی نیز در یک پاراگراف نوشته شود. در انتهای چکیده انگلیسی واژه های کلیدی (Keywords) ذکر شود.

نحوه رفرنس نویسی

  1. در خصوص رفرنس نویسی بدین صورت عمل شود که رفرنس ها بر اساس ظهور در متن شماره گذاری شوند یعنی اولین رفرنسی که استفاده می شود یک و الی اخر و در فهرست منابع نیز با شماره اورده شوند روش نگارش مقالات در این نشریه بر مبنای اصول نگارش در ونکور(Vancouver)، می‌باشد.
  2. فرمت مقالات کنفرانسی نیز مشابه مقاله کامل باشد.
  3. تمامی منابع فارسی باید به زبان انگلیسی برگردانده شده و در انتهای این نوع منابع عبارت [In Persian] درون کروشه ذکر گردد. همچنین اسامی تمامی نویسندگان باید نوشته شود. ذکر دوره و شماره مجلات الزامی است. نحوه نگارش انواع منابع مطابق با قوانین ونکور به شرح زیر می باشد:

الف) مقاله

نام خانوادگی نویسنده (فاصله ) حرف اول نام کوچک (نقطه) عنوان مقاله (نقطه) نام مجله (فاصله )سال انتشار (فاصله ) ماه (;) جلد یا دوره ی انتشار (شماره :) شماره صفحات.

Falleh H, Jemaa MB, Saada M, Ksouri R. Essential Oils: A Promising Eco-Friendly Food Preservative. Food Chemistry. 2020:125-132.

ب) کتاب: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان کتاب. شماره چاپ. محل یا شهر انتشار. نام ناشر; سال.

Mahon C, Lehman D. Textbook of Diagnostic Microbiology .6 th ed.Saunders.Elseviier; 2018.

ج) فصلی از یک کتاب: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان فصل. عنوان فصل. In : نام نویسنده یا نویسندگان اصلی کتاب. عنوان کتاب. شماره چاپ. محل یا شهر انتشار. نام ناشر; سال: شماره صفحات.

SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Large JH, Brenner BM, editors. Hypertension: Pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York. Raven Press; 1995: 465-478.

د) همایش: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان. سال انتشار. عنوان مقاله. نام همایش. تاریخ و محل برگزاری. شماره صفحه یا صفحات.

Sedrizadeh S, Kariminik A.2019. Synthesis and characterization of Ag nanoparticles by ultrasonic method and their antibacterial effects investigation on methicilin resistant Staphylococcus aureus isolates. Proceeding of the 20th International congress of Microbiology of Iran. 27-28 Sep, Kerman, Iran. 118.