فرایند پذیرش مقالات

مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات در فصلنامه کیفیت و ماندگاری تولیدات کشاورزی و مواد غذایی به شرح زیر است.

-اعلام نظر سردبیر (در صورت تکمیل بودن پرونده، مقاله برای تعیین سطح علمی و میزان تناسب با محور موضوعی نشریه، تعیین داور و در نهایت کسب اجازه برای ورود به فرآیند داوری، برای سردبیر ارسال می شود).

  • در صورتی که نظر سردبیر در خصوص موارد یاد شده، مثبت باشد، مقاله به مرحله بعد وارد می شود.
  • در صورتی که نظر ایشان منفی باشد، مقاله جهت تعیین تکلیف و احتمالا صدور نامه عدم پذیرش در جلسه تحریریه مطرح می شود.

-         کنترل مقاله از نظر رعایت موارد یاد شده در شیوه نامه و فرمت نشریه (در صورت وجود ایراد در فایل ها و رعایت نشدن فرمت نشریه) مقاله برای تکمیل موارد به نویسنده برگشت داده خواهد شد.

-          ارسال به داور (در صورت تکمیل بودن فایل ها و رعایت شدن فرمت نشریه به صورت کامل) ، مقاله همزمان برای 3 داور تخصصی ارسال می شود.

-          کامل شدن نتیجه داوری اولیه و ارسال پیشنهادات داوران به نویسنده مسئول جهت انجام اصلاحات.

  • در صورتی که نتیجه 2 داوری منفی باشد، مقاله جهت تعیین وضعیت در جلسه تحریریه مطرح می شود. اگر نظرات داوران مورد تایید اعضای تحریریه باشد، نامه عدم پذیرش صادر می شود.

-         دریافت اصلاحات و ارسال مقاله برای داور نهایی( درصورت کامل بودن فایل ها و رعایت موارد یاد شده در نامه ویرایش، مقاله برای یکی از داوران قبلی، جهت کنترل اصلاحات ارسال می شود.

-         دریافت نظرات داور نهایی و مطرح شدن مقاله در جلسه تحریریه جهت اعلام نظر نهایی.

  • در صورتی که اصلاحات نویسنده به طور کامل مورد تایید داور نهایی باشد، گواهی پذیرش مقاله صادر خواهد شد.

-         مقاله پس از ویراستاری و صفحه آرایی و قبل از انتشار  به صورت فایل پیش نویس (Proof) برای نویسنده مسئول ارسال می شود تا در صورتی که مواردی نیاز به کنترل و تغییر داشته باشند، انجام شود.

-          انتشار مقاله به صورت بر خط در سایت مجله. بدیهی است مقالات پس از قرار گرفتن در لیست آماده انتشار و چاپ به هیچ وجه قابل ویرایش نخواهند بود. 

نکته : تمامی مکاتبات با نویسنده مسئول انجام می گیرد و تنها مراحل به صورت مختصر به اطلاع سایر نویسندگان خواهد رسید. پیگیری تمام امور مربوط به مراحل و نتایج داوری، زمان ویرایش، پذیرش و چاپ مقاله تنها توسط نویسنده مسؤول مقاله انجام می شود. دفتر نشریه از پاسخگویی به سایر نویسندگان همکار مقاله معذور است.