اصول اخلاقی انتشار مقاله

وظایف نویسندگان

-مقالات ارسالی باید در زمینه­ تخصصی مجله (کیفیت و ماندگاری مواد غذایی و تولیدات کشاورزی) بوده و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

- مقالات ارسالی یا بخشی از آن نباید قبلا و یا به طور همزمان برای هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور تا زمان اعلام نتیجه از سوی دفتر مجله ، ارسال شده باشد.

- مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله در همایش ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می‌توانند جهت بررسی برای چاپ به مجله ارسال شوند.

- مجله در رد یا قبول، ویرایش یا اصلاح مقاله­ های دریافتی آزاد است.

- مقالات ارسالی نباید در هیچ نشریه دیگری به چاپ رسیده باشد، به همین دلیل تکمیل  فرم‌ تعهدنامه  نویسنده مبنی بر عدم ارسال مقاله برای سایر نشریات به منظور چاپ یا داوری، در زمان ثبت نام و ارسال مقاله الزامی است.

- مقاله ارسالی تا زمان انتشار به عنوان امانت نزد دفتر مجله خواهد بود.

- اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به  آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر مسئول نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند داوران، ویراستار و ناشر کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت می شود.

- نویسندگان بایستی کلیه پشتیبان های مالی مقاله خود در بخش سپاسگزاری ، معرفی و از ایشان تقدیر نمایند.  

- نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده، تا نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را باز پس گیرد.

- نویسندگان محترم م کلیه مواردی را که نیاز به رعایت نکات ایمنی خاص دارند را در متن مقاله تعیین نمایند.

 

وظایف داوران

- داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر نشریه یاری رسانده و یا از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک می­ کنند.

- داوران انتخاب شده بایستی بعد از بررسی اولیه، سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند و در صورتی که موضوع مقاله در حیطه تخصصی ایشان نمی باشد یا فرصت کافی برای داوری به موقع ندارند ، سردبیر را مطلع فرمایند.

- کلیه اطلاعات موجود در مقالات می بایست برای داور محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن بکوشد.

- داوری مقالات بایستی بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کند.